Witaj w BornGlobals.info

Miejscu Inspiracji i Idei

Wejdź

Co zrobić by pomysł na biznes stał się projektem firmy born global?

Bornglobals.info, startupy

Co zrobić by nasz pomysł na biznes stał się modelowym projektem firmy born global?

Be agile – Zastosuj zwinne zarządzanie Startupem

Zwinne zarządzanie przedsiębiorstwem Born Global zaczerpnięte jest z metodologii rozwoju projektów informatycznych. Skrojone na miarę pod konkretne oczekiwania klientów produkty, dostarczane są w określonym czasie i w założonym wymiarze. Metodologia zwinnego zarządzania skutecznie dynamizuje startupy do balansu rynkowego, aktywizując działania wymuszane przez radykalne i nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu. Reakcja na zmianę jest błyskawiczna i modelowa, pozbawiona charakteru lokalności. Dlatego też decyzje o internacjonalizacji są błyskawiczne chodź poprzedzone wcześniejszymi badaniami rynku. Myślenie problemowe opiera się na uproszczonym zarządzaniu Startupem na rynkach międzynarodowych. Zszyte na miarę rozwiązania w zarządzaniu ludźmi i projektami dostosowane do uwarunkowań ekonomicznych, skalibrowane do rozmiarów projektu pozwalają wykorzystać maksymalnie zasoby. Zarządzanie projektem jest oparte na osobie lidera i podobnie myślących współpracowników. Zmiana priorytetów oparta na funkcjonalności, interakcji zaufaniu i samoorganizacji wartościuje projekty. Stają się tanie, innowacyjne, zrozumiałe poprzesz swoją prostotę i zgodne z oczekiwaniami zainteresowanych. Model zarządzania zasobami oparty na kooperacji, prosumerskim podejściu do zarządzania swoja organizacją pomaga we współtworzeniu dóbr i usług wcześniej nie znanych o genialnych cechach finalnego produktu końcowego świetnie nadającego się i przystosowanego do rynku globalnego. Tradycyjna forma hierarchicznego zarządzania w mądrze zarządzanych firmach zaliczana jest do archaicznego modelu budowania organizacji. Born Globals znalazły sposób na przewartościowanie dotychczasowego modelu zwykłego konsumpcjonizmu zasobów na znacznie zaawansowany uzbrojony technologicznie model prosumeryzmu.

Zglobalizuj swoje myślenie o Startupie od początku

Truizmem jest, że Born Globals to Startupy działające w środowisku międzynarodowym zaraz po inicjacji podmiotu bez przechadzania tradycyjnej drabiny ewolucji rozwoju na rynkach macierzystych, lokalnych aż po zagraniczne. Born Globals pozycję swoją budują​ o zasoby i nisze możliwości rynkowych bezpośrednio w otoczeniu międzynarodowym traktując rynek globalnie. Średnia działalność firm od incepcji do ekspansji międzynarodowej wynosi około 3 do 5 lat. Świetnym przykładem jest Szkocki projekt narzędzia wyszukiwania lotów Skyscanner.net czy podobnych mu projektów Duńskiego Momondo.com. Chodź w obu przypadkach okres ekspansji międzynarodowej trwał dłużej to od początku założeniem było dostarczenie produktu do globalnej eksploracji. Każdy na świecie ma ułatwiony dostęp do narzędzi. Takie podejście ułatwia wejście firm na rynki zagraniczne i odpowiedzi na zapotrzebowania pokrywając niszę w każdym kraju.

Zwiększenie wolumenu sprzedaży poprzez wzrost konwersji

Zwiększenie wolumenu sprzedaży poprzez wzrost konwersji. Czyli jak rozwinąć biznes nie zwiększając liczby istniejących klientów?

Osiągnięcie wysokich oczekiwanych rezultatów rozwijając biznes ze sprzedaży można rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszym poprzez zwiększanie liczby klientów co za tym idzie wolumenu sprzedaży retencji oraz drugim zwiększeniu sprzedaży bazując na istniejących klientach maksymalizując konwersję.

Orientacja na klienta określa zwiększenie poznania jego potrzeb, a odpowiednio wykorzystanie zebranych informacji o nim może pomóc w dopasowaniu się do jego preferencji. Jak pokazuje praktyka liczba klientów firmy wcale nie musi rosnąć by firma mogła zwiększać zyski. Jeśli obsługujemy liczbę X klientów a tylko % z nich kupuje naszą usługę bądź produkt nie oznacza, by zwiększyć zyski należy zwiększyć wolumen klientów. Najważniejsza w tym wypadku jest odpowiedź na pytanie dlaczego tylko określony % generuje zyski, co z resztą klientów?

Czy każdy dział Twojej firmy sprzedaje?

Zbadanie funkcjonowania każdego departamentu firmy jest kluczowe, a generowanie odpowiednich wniosków przybliży do odpowiedzi dlaczego efektywność w sprzedaży w stosunku do pozyskanych klientów jest na mało satysfakcjonującym poziomie. Badanie powinny zacząć się od Działu Marketingu i efektywności komunikacji z klientami. Mianowicie czy opis produktu jest zgodny z jego walorami? Czy promocja jest zrozumiała dla klienta, a nie tylko dla piszącego? Czy jest prosta i zwięzła nie pozostawiając wątpliwości wytłumaczona?  Czy klient po odpowiedzi na promocję i decyzji o zakupie produktu zostanie mile zaskoczony czymś jeszcze? Czy po prostu po skorzystaniu z promocji dowie się, że nie spełnił jej warunków? Wyobrażając sobie taka sytuację ile Twoich klientów dało Tobie ocenę, że zostali po promocji zaskoczeni, a usługa ostatecznie była lepsza niż opisana? Dobrym przykładem są zdjęcia biur podróży pokazujące wspaniałe hotele na obrazku, gdzie po przyjeździe klient dowiaduje się, że zdjęcia były robione po remoncie hotelu 10 lat temu. A gdyby tak odwrócić sytuację i pokazać produkt tak by zaskoczyć po jego konsumpcji, dodać niespodziewane atrybuty, obsługi klienta czy dodatkowej oferty?

Kolejnym krokiem to zweryfikowanie procedur obsługi klienta oraz nawyków sprzedażowych członków zespołów, komunikacji wewnątrz firmy przed i po sprzedaży. Zweryfikowanie dokładnie procesu obsługi klienta, poziomu zaangażowania zespołów w procesach administracyjnych i odciążenie ze zbędnego działania nie kreującego biznes.

Wprowadzenie odpowiednich uproszczonych procedur, szkoleń zniweluje różnice poznawcze oczekiwania klientów z praktyką biznesową, pozwalając obsłużyć (sprzedać) większą ilość produktów tej samej liczbie klientów. Spięcie w całość wszystkich departamentów do pozyskiwania klientów nie jest zadaniem łatwym ale też nie nieosiągalnym.

Esensja rozwoju biznesu

esensja rozwoju biznesu

W jaki sposób aktywnie rozwinąć biznes w dobrze zorganizowaną, wysublimowaną prężną strukturę, przynoszącą wymierne zyski oraz co najważniejsze zwiększającą nasze zaangażowanie na rynku?

Business Development jest czymś więcej niż czystym technicznym zespoleniem czynników wpływających na rozwój przedsięwzięcia począwszy od marketingu, sprzedaży, działalności online, promocji, reklamy, ofert bonusowych, grup odbiorców czy też strategii. Rozwój biznesu jest działalnością, którą firma powinna rozszerzać wewnątrz swojej organizacji, wyszukując wszelkich możliwych czynników, zwiększających potencjał posiadanych zasobów bądź w przypadku start-upów symultaniczne i ekspansywnie ich rozwijanie.

Integracja wszystkich obszarów działalności wewnątrz firmy począwszy od działu hr, obsługi klienta, marketingu, produkcji, działu sprzedaży czy linii zarządzającej i przewartościowanie w sprawnie działający mechanizm przyciągania i odkrywania nowych możliwości rozwojowych należy do działań business development managerów.

Kreowanie zasobów firmy oraz w pełni wykorzystane potencjału poszczególnych jej działów przyczynia się do rozwoju potencjału sprzedażowego organizacji. Chodzi o takie modelowanie personelu by niemal każdy z nich mógł wziąć odpowiedzialność za rozwój firmy. Proste, biznesowe podejście do pracowników powinno zacząć się od odpowiednio skonstruowanej, podpiętej pod wymagania rozwojowe rekrutacji, szkolenia, aż do pełnego zaangażowania pracownika w działania jednostki w aspekcie produktowym, celów firmy oraz samo-identyfikacji ze strukturą. To on ostatecznie będzie reprezentował, sprzedawał nasze produkty, usługi, będąc bezpośrednio czy też pośrednio zaangażowany w reprezentowanie oferty produktowej na zewnątrz.

Zaangażowanie business development menadżera wiąże strukturę od wewnątrz przewartościowując ją tworząc zręby nowego myślenia o biznesie organizacji i zupełnie innego nowego podejścia do biznesu w pełnym jego aspekcie. Z takim ‘uzbrojeniem’ organizacji można przygotowywać firmę do bardziej ekspansywnego rozwoju biznesu na rynku. Mając na uwadze wsparcie całej firmy do działań rozwojowych można się zastanowić nad kolejnymi krokami wykorzystania posiadanych zasobów i konwertowanie ich w wyznaczonych celach sprzedażowych przedsiębiorstwa zagospodarowując wyłaniające się nisze rynkowe oraz możliwości maksymalnej konwersji obecnych bądź nowych klientów. Co ciekawe takie przygotowanie organizacji pozwala na szersze spojrzenie tego co firma obecnie posiada wykorzystując maksymalnie swoje zasoby.